Caķejs

Caķejs bija augumā maziņš
Augumā mazs bij' tas
Viņš augstā kokā uzrāpās
To Kungu lai ieraudzītu

Jēzus kokam garām gāja
Uz augšu Viņš palūkojās
Un teica: "Caķej, kāp nu lejā.
Pie tevis es mājās iešu
Pie tevis es mājās iešu"

Bībelē rakstīti šie stāsti,
Bībelē Bībelē rakstīti šie stāsti
Dievs tos sūta tev un man

Aitu ganiņš vārdā Dāvids 
Dāvids bija gans
Viņš akmeni ņēma, lingā lika
Virs galvas grieza to.
Un lielais milzis, Goliāts
Tam pretī stāvēja, un teica: 
"NU KO, VAI CĪNĪSIES?" 
Un akmens lidoja, pa pieri tam trāpija

Bībelē rakstīti šie stāsti,
Bībelē Bībelē rakstīti šie stāsti
Dievs tos sūta tev un man

Mozus savu tautu veda
Brīvus no verdzības
Viņš savu vara zizli ņēma
Pret jūru to pacēla
Un jūra vidū pušu šķēlās
Un cauri gāja tie un sauca:
"Lai slava mūsu Kungam,
Viņš varens spēkā,
Viņš varens spēkā"

Bībelē rakstīti šie stāsti,
Bībelē Bībelē rakstīti šie stāsti
Dievs tos sūta tev un man

Dziesmas nosaukums orģinālvalodā: 
Zacheus