Templis

Šis templis pieder Dievam
Šis templis pieder Dievam
Vinš te ir Kungs
Un Ķēniņu Ķēniņš

Te būs mieram pastāvēt
Te būs priekam pastāvēt
Te ir mājas mīlestībai, cerībai

Te paliks piedošana, dziedināšana
Pilnīga brīvība Tēva mājās, alleluja.

Gads, kurā sākām dziedāt dziesmu nometnē: 
2014