Nometnes kontaktinformācija un rekvizīti

Maksājumu konta informācija:
Nodibinājums "Life and Light Latvia"
Reģistrācijas numurs: 40008236703
Konta numurs: LV26PRTT0256022340400
Informācija saņēmējam: Dalības maksa nometnē "Ceļš uz debesīm 2017"

Nometnes vadības kontakti
Nometnes vadītāja
Inese Andersone  / 29621283 /

Koordinatori:
Ilze Medne / 22494489 /
Kecija Vatuļina / 27036592 /

Karte kā nokļūt nometnē: