Tu mani nes

Tu mani nes
Par mani rūpējies
Par mani nomodā
Ikmirkli Tu

Nebaidos es
Tu manas bruņas, Kungs
Spēka avots Tu
Zem Taviem spārniem es pasargāts

Nešaubos es, Tu mana cerība
Tu mani neatstāj
Tevī es drošs -
Tumsa mani neuzveiks

 

Gads, kurā sākām dziedāt dziesmu nometnē: 
2016