Tu brīnišķīgs

Kungs, redzu Tevi katrā saullēktā
Un rītausmas gaismā varu Tevi saskatīt
Kad saule lec un visa zeme mostas
Es veros debesīs un saku Tev- 
Tu brīnišķīgs

Un Tavu varenību pauž dziļās naktis
Kad mēness un zvaigznes virs galvas spoži mirdz
Un zvaigžņu krāšņums tad pārsteidz mūs
Un viss mums apkārt izteic slavu Tev
Tu brīnišķīgs

Un redzu Tevi es pie krusta, Kungs
Tu cieti, nomiri un augšāmcēlies par mums
Un tagad sēdi Savā Debesu tronī
Un drīz mēs Tevi atkal redzēsim
Tu brīnišķīgs

Es redzu Tevi, Kungs, 
Tu brīnišķīgs, 
Tu brīnišķīgs, 
Tu brīnišķīgs

Dziesmas nosaukums orģinālvalodā: 
You're Beautiful
Gads, kurā sākām dziedāt dziesmu nometnē: 
2016