Mans Dievs ir tik liels un tik spēcīgs

Mans Dievs ir tik liels
Un tik spēcīgs
Un varens
It viss viņam iespējams ir

7 dienās Dievs radīja zemi
Viņš teica tik Vārdu un viss tika veikts
Viņš sūtīja plūdus un viss tapa jauns
Viņš pāršķēla jūru un prieks bija liels

Dievs bija ar zēnu
Un milzis uzveikts bij
Jozua gāja un mūri sabruka
Mans Dievs ir tik varens
Te redzams tas viss
Ja tu vēl domā par to, vai tā ir
Es tikmēr skaļi dziedāšu

Kaut grēkojam visi Viņš mūs visus mīl
Vienīgo Dēlu par mums atdeva
Viņš dziedināja tos, kas akls un klibs
Katrs kurš lūdza bij’ momentā brīvs

Viņš mira pie krusta un augšāmcēlās
Uzveica grēku mans Glābējs un Draugs
Viņš tagad ir debesīs bet drīz atkal nāks
Viss tas ir reāls tev jānotic tam
Par Viņu skaļi dziedāšu

Tēvs, Dēls un Svētais Gars ir viens

Dziesmas nosaukums orģinālvalodā: 
My God is so big an so strong
Gads, kurā sākām dziedāt dziesmu nometnē: 
2017