Svētais Gars, Tevi lūdzu

Svētais Gars, Tevi lūdzu
Ved mani tālāk
Ved mani dziļāk

Tavā klātbūtnē es vēlos palikt
Tavu mīlestību sajust no jauna
Sirds mana izslāpusi, piepildi mani
Kungs, Tevi pielūdzu
Kungs, Tevi pielūdzu

Kur mani sauksi, es iešu
Tavu godību nest
Lai visi redz Tevi, Jēzu,
Cik Tu brīnišķīgs

Lai Tava gaisma spīd
Lai Tava godība līst
Tu esi brīnišķīgs
Tu esi brīnišķīgs
 

Gads, kurā sākām dziedāt dziesmu nometnē: 
2017