Dievs ir mans svētības avots...

Dievs ir mans svētības avots
Un mans gods
Mana stiprā klints
Mans patvērums ir Dievs
Tas rakstīts Psalmi 62:8
Tas rakstīts Psalmi 62:8

Gads, kurā sākām dziedāt dziesmu nometnē: 
2017