Dziesmas

Dievs ir mans svētības avots
Un mans gods
Mana stiprā klints
Mans patvērums ir Dievs
Tas rakstīts Psalmi 62:8
Tas... skatīt visu dziesmu

Bet, ja kādam no jums trūkst gudrības
Tas lai to lūdz no Dieva
Kas visiem dod devīgi, nepārmezdams
Un viņam taps dots

Jēzus, Jēzus Kristus
Jēzus Kristus mans Draugs
Nekad nemainītu
Viņu pret kaut ko citu

Es jūtu manā sirdī 
Tagad... skatīt visu dziesmu

Es stāvu šeit
Mana dzīve pieder Tev
Es zinu, blakus Tu
Vienmēr, katru dien’
Viss ko vēlos es
Būt Tavā tuvumā
... skatīt visu dziesmu

Svētais Gars, Tevi lūdzu
Ved mani tālāk
Ved mani dziļāk

Tavā klātbūtnē es vēlos palikt
Tavu mīlestību sajust no jauna... skatīt visu dziesmu

Mans Dievs ir tik liels
Un tik spēcīgs
Un varens
It viss viņam iespējams ir

7 dienās Dievs radīja zemi... skatīt visu dziesmu

Vienkāršā tēva sirds
Mīlošā tēva sirds
Tā runā uz mani
Runā uz mani
Un mieru man dod

Tu saki, esmu Tavs... skatīt visu dziesmu

Gara auglis nav kokosrieksts
Gara auglis nav kokosrieksts
Ja Tu vēlies staigāt gara augļos
Draudzējies ar Svēto Garu

... skatīt visu dziesmu

Es slavēju Jēzu, alleluja
Un man vienalga, kas velnam padomā
Jo Vārds ticībā ir mans spēks un mans sargs
Un Jēzus visu manu jūtu... skatīt visu dziesmu

Tu esi mans labākais draugs
Tu esi mans mīlošais Tēvs
Tu esi mans labais gans
Tu esi mans glābējs un sargs

Un savu sirdi... skatīt visu dziesmu

Kungs, redzu Tevi katrā saullēktā
Un rītausmas gaismā varu Tevi saskatīt
Kad saule lec un visa zeme mostas
Es veros debesīs un... skatīt visu dziesmu

Ja es skaitīt spētu to, cik
tūkštoš reižu lielāka
Vai apkārt pasaulei es ietu,
censtos meklēt, ieraudzīt
Ja es smiltis... skatīt visu dziesmu

Tu mani nes
Par mani rūpējies
Par mani nomodā
Ikmirkli Tu

Nebaidos es
Tu manas bruņas, Kungs
Spēka avots Tu... skatīt visu dziesmu

Šo mazo liesmiņu es vienmēr sargāšu  -3x
Lai tā spīd, Lai tā spīd, Lai tā spīd

No citiem neslēpšu, zem pūra nelikšu -3x
Lai tā... skatīt visu dziesmu

Šī ir desmit baušļu dziesma, tos dziedāšu vienmēr
Desmit baušļu dziesmu visi kopā... skatīt visu dziesmu

Šis templis pieder Dievam
Šis templis pieder Dievam
Vinš te ir Kungs
Un Ķēniņu Ķēniņš

Te būs mieram pastāvēt
Te būs... skatīt visu dziesmu

Caķejs bija augumā maziņš
Augumā mazs bij' tas
Viņš augstā kokā uzrāpās
To Kungu lai ieraudzītu

Jēzus kokam garām gāja... skatīt visu dziesmu

Troņa priekšā stāvu es, Tev visu slavu atdot gribu
Rokas paceļot un dziedot Tev, par glābšanu, kas no Tava troņa nāk
Tavā priekšā ... skatīt visu dziesmu